Alternativa lärverktygAlternativa lärverktyg | Allmän information | Filmer | Anpassade medier | Legimus | Appar | iPad - Läsa | iPad- Skriva

Läsa kan man göra på flera olika sätt, man kan läsa med ögonen, öronen eller händerna. På den här sidan finns flera olika alternativa verktyg som kan vara bra att använda i skolarbetet när man läser eller skriver.


Allmän information

Självhjälp på vägen - information, stöd och hjälp vid funktionshinder. Sidan är till både för barn, ungdom, föräldrar, lärare och vårdpersonal och innehåller en rad funktionsnedsättningar. Läs berättelser ur livet och få kort beskrivet hur olika situationer i livet kan påverkas. Här finns även tips på vidare information, filmer etc.

Teknikstöd samlar information om kognitiva svårigheter. Istället för att fokusera på diagnos utgår de från situationer och vad man kan ha för strategier för att underlätta för alla inblandade. Det är ett utbildningsmaterial som är framtaget av Hjälpmedelsinstitutet genom regeringsuppdraget Teknikstöd i skolan.

Logopeden i skolan - En blogg om språk, läs- och skrivsvårigheter och tidsenliga alternativa verktyg. Ett bra sätt att hålla sig uppdaterad och få nya tips och idéer.

AV-Media Kronoberg kan du få stöd och råd kring alternativa lärverktyg.

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Att undervisa och pedagogiskt bemöta barn/elever med ADHD - En handbok på 20 sidor med praktiska tips till pedagoger. Den är skriven av Agneta Hellström och utgiven av ADHD-center, Stockholms läns landsting


Filmer

Åsså har jag dyslexi - Programserie i åtta delar om dyslexi från UR.

Filmen om Fredrik - Film från Specialpedagogiska skolmyndigheten om dyslexi och alternativa lärverktyg.

Du och jag - Programserie i fem delar om barn med funktionsnedsättningar från UR. I filmerna får även syskon och kompisar berätta hur de känner och hur fuktionsnedsättningen påverkar dem. Alma med adhd, Dami med autism, Ebba med downs syndrom, Bilbo med en cp-skada och Lina som har ett hjärtfel.

Sju filmer om behov och möjligheter. Sju korta filmer på under två minuter som visar på olika skolsituationer och förklarar dem utifrån tänkbar kognitiv funktionsnedsättning och möjliga teknikstöd.Anpassade medier

Myndigheten för tillgängliga medier förkortas MTM och har massor av talböcker som man kan lyssna på via Legimus. För att få ladda hem böckerna behöver man ha någon sorts funktionsnedsättning, till exempel läs- och skrivsvårigheter, nedsatt syn eller koncentrationssvårigheter. Om du vill kunna ladda hem talböcker behöver du prata med bibliotekarien på din skola.
MTM ansvarar även för andra anpassade medier, till exempel böcker med punktskrift och taktila böcker.

Inläsningstjänst - här finns inlästa läromedel. De kan inte lånas utan behöver köpas in av skolan. Prata med speciallärare eller specialpedagog om någonting saknas på skolan.


Legimus

Legimus är MTMs nedladdningstjänst av talböcker. För att få inlogg till Legimus så du kan ladda hem böckerna själv krävs ett möte med din skolbibliotekarie tillsammans med en målsman om du är under 18 år.
I sökfältet på startsidan kan du söka efter böcker. För att göra det krävs inget inlogg.
Barnsidan på Legimus är bra för att få tips.

Talböckerna kan man lyssna på både via en dator, en mobil, en platta, en mp3-spelare eller en Daisy-spelare:
App för Ipad och iPhone - Böckerna laddas direkt i appen. Mer information och instruktioner här och instruktionsfilm.
App för android mobil eller platta - Böckerna laddas direkt i appen. Mer information och instruktioner här och instruktionsfilm.
Amis - är ett gratis program som krävs för att din dator ska läsa upp talböckerna. Mer information och instruktioner om hur man läser via en pc här och instruktionsfilm.


Appar

Stor samling av appar för elever i behov av särskilt stöd sammanställt av Stockholms skoldatatek.
Hjälpmedelsinstitutet har en lång lista på bra appar inom två kategorier: kognitionsappar och kommunikationsappar, som sedan är indelad i underkategorier. Man kan välja att söka på enbart android eller appar för iPhone/iPad om man vill.


iPad - Läsa

Legimus - App för att läsa talböcker i iPad. Böckerna laddas ned direkt i appen.

Bluefire reader - App för att läsa e-böcker. I appen går det att göra texten större. Böcker kan du låna via stadsbiblioteket. Du behöver då ha ett lånekort på stadsbiblioteket.

Claro Speak - App som kan läsa upp markerad text (talsyntes).

Tala markering - Inbyggd talsyntes som läser upp markerad text. För att aktivera tala markering går du in i inställningar - allmänt - hjälpmedel - tala markering sedan aktiverar du tala markering samt om du vill även markera ord.


iPad- Skriva

Skolstil - Skolstil är ett enkelt skrivprogram med bokstavsljud. När bokstaven trycks ner på tangentbordet hörs bokstavsljudet. Bokstäverna på skärmen ser ut som de bokstäver man lär sig att skriva för hand.

iA Writer - Ordbehandlare med utökat tangentbord. Inget distraherande "lull-lull".

Audionote - App som spelar in det som sägs samtidigt som du antecknar. Ljudinspelningen och dina anteckningar är synkade så du kan lätt navigera i din inspelning genom att klicka på orden i efterhand.

Soundnote - som ovan, men här kan du även rita bilder som även de blir synkade med din inspelning.


iPad - Träna
Bokstavspussel - använd de som redan finns eller gör helt egna bokstavspussel.

Stavningslek - I appen tränar man på att lyssna, ljuda och stava.


Dator - Läsa
Amis - Program som används för att läsa upp talböcker. Det kan du ladda ner via MTSs hemsida.

Vital är en talsyntes som kan göra läsning och skrivande enklare. Programmet kan läsa upp text från olika typer av färdiga dokument och hemsidor men även egna texter. Det går också att ladda ner talande tangentbord som ljudar medan man skriver. Det finns en länslicens på Vital och programmet kan laddas ner från AV-medias filserver (f.avmkr.se). Programmet är mycket enkelt att använda, bara att markera text och trycka på play eller börja skriva i ett vanligt Word-dokument. Det finns även en manual här.

Online OCR - Vital kan bara läsa textfiler och inte scannade texter eller pdf-filer. På Online OCR kan man göra om bildfiler till textfiler. Ladda bara upp filen och välj språk så får du filen i word-format.

iReader är ett tilläggsprogram till webbläsare som tar bort alla störande saker på en sida. Den gör det lättare att koncentrera sig på att läsa texten. Vill du se exempel på hur det ser ut kan du titta på EnTillEn-bloggen
iReader för Google Chrome
iReader för Mozilla Firefox

Evernote Clearly är ett annat program som göra samma sak som iReader. En fördel med Evernote Clearly är att det fungerar på Wikispaces.
Evenote Clearly för Google Chrome
Evernote Clearly för Mozilla Firefox


Dator - Skriva
Talande tangentbord är ett program som gör bokstavsljuden när du skriver. När du skrivit färdigt ett ord läser Talande tangentbord upp ordet så att du kan höra om det låter rätt.

Stava Rex är ett rättstavningsprogram på svenska som är mycket bättre än den inbyggda stavningskontrollen i Word. Programmet öppnas automatiskt när man startar Word och lägger sig som en flik överst på sidan. På min dator heter fliken Oribi men Stava Rex kan också lägga sig under verktyg eller tillägg. Vi har länslicens på programmet och det går att hämta på AV-medias filserver (f.avmkr.se).

Spellright är ett rättstavningsprogram på engelska som fungerar på samma sätt som Stava Rex. Finns också att hämta på AV-medias filserver.