vatten.jpgVatten


Vatten | Läsa | Experimentera/Öva/Träna/Skapa | Fråga | Undervisa/för pedagoger | På biblioteket

Undervisningen i de naturorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 1–3:
Material och ämnen i vår omgivning
• Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
• Vattnets olika former: fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.

Metoder och arbetssätt
• Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
• Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
• Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer.

Undervisningen i kemi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6:
Kemin i naturen
• Vattnets egenskaper och kretslopp.Läsa

Professor Vatten
Gilberts kemirum - Vanligt vatten
Unga fakta - Världshaven
Vattenkikaren
Insjö på wikipedia
Hav och fiske på WWF

Titta
Allti Kartong - Svenska som andraspråk: Regn på SLI.se F-3 (8 min)
Tiggy testar: Flyter eller inte på SLI.se F-3 (4 min)
Kayos krita: Smältande is och ett varmt bad på SLI.se F-3 (9 min)
Doktor NO: Under vattnet på SLI.se 4-6 (28 min)
Struten: Blir man mindre blöt om man springer när det regnar? på SLI.se 4-6 (24 min)
Vattenmannen och Speed: Vattnets kretslopp på SLI.se (Finns även: H2O - Vattnets former, Vem städer havet?, Hajar i Sverige, Vågkraft, Utfiskning, Marinarkeologi och Bottendöd) F-3 (14 min)
Vattnets kretslopp på SLI.se 4-6 (13 min) (handledning)
Elementet vatten på Vetamix (4 min)
Animated Science - Molekyler: Vattenmolekylen på SLI.se F-3 (5 min)
Kemi nästa: Vatten på SLI.se 4-6 (9 min)
Vatten och avlopp på SLI.se 4-6 (14 min) (handledning)
Jobb i staden: Janne gör dricksvatten på SLI.se 4-6 (4 min)
Runt i naturen - Alice i Energilandet: Vattenkraft på SLI.se 4-6 (9 min)
Vattenvett på SLI.se F-6 (16 min)
Isvett på SLI.se 4-6 (13 min)

Experimentera/Öva/Träna/Skapa

NaturligtVis: Vattenexperiment
NSVA: Vattenexperiment (kretslopp, reningsverk, vattenförbrukning och vattentorn)

Fråga

Professor Vatten

Undervisa/för pedagoger

Lärarhandledning till boken Blött, sött och salt - Allt om vattenPå biblioteket

Skönlitterära böcker

Conway, David Lila och regnets hemlighet (bilderbok)
Eng, Lennart Valdemar i världshavet (bilderbok)
Lindström, Eva Jag tycker inte om vatten (bilderbok)
Merino, Gemma Krokodilen som inte gillade vatten (bilderbok)
Spee, Gitte Herr Gris i det stora blå (bilderbok)
Widmark, Martin Från himmelens topp till havets botten (bilderbok)
Wormell, Chris Det stora havsmonstret (bilderbok)

Faktaböcker

uU - Dahl, Kristin Blött, sött och salt - Allt om vatten (handledning)
uU - Dahl, Kristin Vatten finns överallt
uU - Eckerman, Pelle Pelles experiment med vatten (faktabilderbok)
uU - Eckerman, Pelle Solkatt, vindstrut och vattenhjul - En bok om sol, vind och vatten, med experiment, fakta och små kraftverksbyggen
uUd - Eriksson, Karin Fakta om istider och glaciärer
uUd - Eriksson, Karin Första boken om istiden (faktabilderbok)
uUg - Harris, Nicholas Lysande havsboken (faktabilderbok)
uUb - Ganeri, Anita Förfärliga fakta - Djupa hav
uCm - Hoffman, Mary - Jord, eld, vatten, luft
uUb - McMillan, Beverly Upptäck haven
uUb - Mellgren, Erik Se havet! - Blött och blandat från vågsvall till avgrundsdjup
uUg - Michl, Reinbard Livet runt en damm (faktabilderbok)
uUe - Olsson, Anna Myror i badbrallan
uUcc - Persson, Hans Russinhissen
uUd - Sjöberg, Lena Kalla fakta om is
uU - Sundsten, Berndt Barnens egen experimentbok
uUb - Zetterlund-Persson, Ingrid Vatten - Guttas resa mellan himmel och havLänkar är en färskvara. Hör därför gärna av dig om du har tips på länkar som saknas eller om några länkar är inaktuella och inte längre fungerar! (sandra.janrell@vaxjo.se)