jorden runt.jpgJorden runt


Under läsåret 14/15 ska lågstadiet ge sig ut på en jorden runt-resa tillsammans! Ungefär en gång i månaden kommer en ny världsdel att presenteras som vi sedan utforskar på olika sätt. Vissa moment kommer samtliga klasser att göra, men det kommer även att skilja sig åt då vi ibland fokuserar på olika länder och använder olika arbetssätt.

I projektet kommer vi även arbeta delvis praktiskt genom Skapande skola och vi kommer att få smaka på de olika världsdelarna genom att någon rätt från världsdelen serveras i matsalen.

Detta är startsidan för projektet och det kommer även att finnas en sida per världsdel med länkar och material (se nedan).


Jorden runt | Asien | Nordamerika | Antarktis | Afrika | Sydamerika | Europa | Australien och Oceanien | I biblioteket | Film | Lyssna | Experimentera/Öva/Träna/Skapa | Undervisa/för pedagoger

Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 1–3:
Att leva tillsammans
• Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.

Att leva i världen
• Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
• Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
• Aktuella samhällsfrågor i olika medier.

Att undersöka verkligheten
• Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.


Centralt innehåll i svenska i årskurs 1–3:
Tala, lyssna och samtala
• Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.

Berättande texter och sakprosatexter
• Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.För varje världsdel kommer en egen sida att skapas med länkar och litteratur till den specifika världsdelen.

Asien

Nordamerika

Antarktis

Afrika

Sydamerika

Europa

Australien och Oceanien


I biblioteket

Det mesta av arbetet med temat sker i klassrummet och ser olika ut i olika klasser, men här är det som jag som bibliotekarie har varit involverad i.Film

Om hela världen var en by på SLI.se (23 min, från 8 år) med handledning

Lyssna

Världens orkester: Världsdelarna på SLI.se (5 min) Musikvideo om en dirigent som ska resa runt hela jorden.
World National Anthems Lyssna på instrumental version av alla länders nationalsång samt se texten på originalspråk och översatt till engelska.

Experimentera/Öva/Träna/Skapa

Träna på världsdelarna på Webbmagistern.
Gör ditt eget pass.
MyLifeElsewhere Jämför Sverige med andra länder. Landsyta men även ekonomi, invånare m.m.

Undervisa/för pedagoger

Pipkins resa jorden runt (F) Upplägg från ibiblioteket.
Jordenruntresan (F) Upplägg från ibiblioteket.
Pipkins resa jorden runt (1-2) Upplägg från ibiblioteket.
Jorden runt - Världsdelarna (3) Upplägg från ibiblioteket.
Studiehandledningar för lågstadiet på världslitteratur.seLänkar är en färskvara. Hör därför gärna av dig om du har tips på länkar som saknas eller om några länkar är inaktuella och inte längre fungerar!(sandra.janrell@vaxjo.se)