livsmiljöer.jpgLivsmiljöerLivsmiljöer | Relaterade sidor | | Läsa | Titta | Undervisa/för pedagoger | Länksamlingar | På biblioteket

Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6:
Livsmiljöer
Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
• De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
• Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
• Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.Relaterade sidor

Se även sidorna Europa, Norden samt Vatten där du kan finna fler länkar av intresse.


Läsa

Norden förr och nu - Geografi på DR.dk. Natur, näringsliv och väder i Nordens länder. Både att läsa samt filmklipp.
Geologi för skolan Mängder av information om bland annat plattektonik, bergarter, vulkaner och jordens historia.
Jordens inre och yttre krafter i SO-rummet. Artikel som kortfattat förklarar begrepp som kontinentalplattor, vittring och erosion. Avslutas med en rad frågor. Längst ner på sidan finns en stor samling av andra länkar.
Vulkaner på Unga fakta. Vad är en vulkan och vad händer under ett utbrott? De kändaste vulkanerna presenteras.
10 saker du inte visste om vulkaner på Allt om vetenskap
Biotopia fakta om berg, istid, glaciärer, mossar med mera.
Vittring på Wikipedia. Både mekanisk och kemisk vittring.
Skogen - Industri på skogen i skolan. Faktablad om skogen som industri.
Planeten på forskning.se Massor av information om vår planet upplagd som en tankekarta. Rubrikerna JORD och ELD är de som är mest relevanta för detta arbetsområde.
Insjö på wikipedia. Hur en sjö kan bildas och hur den kan upphöra
Översvämningar på SMHI
Skog i världen på WWF.


Titta

Vulkan: UR:s sida som handlar om mycket mer än vulkaner. Orientera dig runt på kartan för att höra om jordbävningar, berg och vulkaner. Zooma in länder, t.ex. Sverige för att höra om våra fjäll och att det faktiskt har varit jordbävning i Skåne!
Elementet jord på Vetamix. (3 min) en film om jordens inre och dess skorpa.
Kontinentalplattor och berggrund på Vetamix (6 min) film
Jorden på Vetamix (9 min) film
Plattektonik på So-rummet. (4 min) Film om hur jorden är uppbyggd och hur den hela tiden förändras.
Jorden rör sig! Animering över hur kontinenterna har rört på sig från Pangea till idag.
Undervisa/för pedagoger

Skogen som förnybar resurs är ett avsnitt i materialet från Skogen i skolan. Finns både Lärarmaterial och elevmaterial.
Lärarmaterial från Geologins dag med mycket användbart material.
Se mer av världen med geologi från Geologins dag. Bra upplägg på PowerPoint med landskapsbilder. Vad ser du? Och vad ser en geolog?
Plattektonik och kontinentaldrift på Naturhistoriska Riksmuseet. En PowerPoint som främst är för högstadium och gymnasium men stora delar går även att använda på mellanstadium.


Länksamlingar

Jordens inre och yttre krafter i SO-rummet. Flera av dessa länkar finns på denna sida, men där kan du hitta ännu fler.
Geologi på Naturhistoriska museet. Leta dig fram mellan artiklarna i spalten till vänster. Några av texterna finns direktlänkade till men här kan du hitta ännu mer information.På biblioteket

Faktaböcker
uNa - Gifford: Länder i Europa
uUa - Ganeri: Frågor och svar - jorden
uUb - Dudman: Vulkaner
uUb - Dudman: Jordbävningar
uUb - McMillan: Upptäck haven
uUb - Mellgren: Se havet!