ForntidenKropp och hälsa | Läsa | Titta | Lyssna | Experimentera/Öva/Träna/Skapa | Spela | Appar | På biblioteket


Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 1–3:
Att leva i världen
• Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
• Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
• Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.

Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6:
Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500
• Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern, bronsåldern och järnåldern.

Hur historia används och historiska begrepp
• Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
http://ulriksbergbibblan.wikispaces.com/Historia+%C3%A5k+2-3

Läsa

Stenåldern samt lättläst version på Historiska museet

Äldre stenåldern samt lättläst version på Historiska museet
Yngre stenåldern samt lättläst version på Historiska museet
Stenåldern på Terra Scaniae Fem korta skönlitterära berättser som utspelar sig i Skåne på stenåldern.
Flintan - Skånes svarta guld på Terra Scaniae
Om förhistoriskt gravskick - Stenåldern på Terra Scaniae
Stenålderns djur och natur på Terra Scaniae

Undervisa/för pedagoger

Att arbeta med stenåldern på Terra Scaniae Utgår från utställningar på museum i Skåne, men finns ändå lite tips på upplägg.

På biblioteket

Skönlitterära böcker


Faktaböcker