engelska.jpgEngelskaEngelska | | Läsa | Titta | Lyssna | Experimentera/Öva/Träna/Skapa | Spela | Länksamlingar | Undervisa/för pedagoger | På biblioteket

Centralt innehåll i årskurs 1–3:
Kommunikationens innehåll
• Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
• Intressen, personer och platser.
• Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.

Lyssna och läsa — reception
• Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
• Enkla instruktioner och beskrivningar.
• Olika former av enkla samtal och dialoger.
• Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
• Sånger, ramsor, dikter och sagor.
• Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.

Tala, skriva och samtala — produktion och interaktion
• Enkla presentationer.
• Enkla beskrivningar och meddelanden.
• Sånger, ramsor och dramatiseringar.

Centralt innehåll i årskurs 4–6:
Kommunikationens innehåll
• Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
• Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
• Åsikter, känslor och erfarenheter.
• Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.

Lyssna och läsa — reception
• Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
• Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
• Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
• Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
• Sånger, sagor och dikter.
• Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
• Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
• Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
• Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
• Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Tala, skriva och samtala — produktion och interaktion
• Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
• Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
• Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
• Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.Läsa

News in levels - Läs nyheter sorterade efter olika svårighetsgrader. Har även översättnigsruta till svenska.
Oxford Owl - Stor samling av gratis e-böcker för både skolan och hemma. Även övningar och frågor. Kräver inlogg men är gratis.

Titta

The Game: Hello på SLI.se (Finns även: Numbers, Sports, Animals, Senses, Time, Body and clothes, Food, Feelings, Family) F-6 (14 min)
Go Yoyo go!: Hello på SLI.se (26 delar) F-6 (8 min) Handledning
Kids English Zone: Hello. What's your name? på SLI.se (26 delar) F-3 (13 min)
OZMO: Learning English del 1 på SLI.se (6 delar) 3-6 (20 min)
Telling Tales del 1-5 på SLI.se (finns även del 6-10) 4-6 (5x5 min) Handledning/dialog
Jack and the Giant Beanstalk på BBC Animerad version med 14 avsnitt á ca 3 minuter.

Lyssna

Meka med engelska: Hello på SLI.se (10 delar: Tea Time, One, two, three, Shopping, It´s bedtime, Mummy, Happy birthday, Head and shoulders, knees and toes, Pack a bag och Dorothy's house) F-3 (11 min)
Nursery songs and rhymes på BBC Scool Radio. Kända barnvisor och -ramsor med film och text.
Songs and rhymes: A rainy day på SLI.se (Även: Little star, Teddy bear, teddy bear, Born to be wild, What a day for a daydream, The rainbow connection, It's not easy to being green) F-3 (12 min)
No Problem: School på SLI.se (12 delar) F-3 (9 min)
Newsreel Easy: 2013-05-18 på SLI.se 4-6 (4 min) Enkla nyheter på engelska. Kommer nya avsnitt regelbundet. Med manus och frågor till varje avsnitt.
SPRK. English - Say what? Lyssna på brittisk och amerikansk slang.
Lyrics Training - Lyssna på dina favoritlåtar och skriv in orden som saknas i texten. Varierade svårighetsgrader.
Radio Sweden - Your best source of news from Sweden på Sveriges Radio
My Secret Land: Giacomo på SLI.se (16 delar) 4-6 (4 min) Gissa det engelskspråkiga landet utifrån ledtrådar, ljud och musik. Manus.
Blaze and the 7 missions del 1 på SLI.se (23 delar) 4-6 (5 min) Skönlitterär historia. Manus med dialog.
Modern Ghost Stories Junior: The Trip på SLI.se (10 delar) 4-6 (12 min) Med manus och frågor och uppgifter till varje avsnitt.

Experimentera/Öva/Träna/Skapa

LEXIN - Bildteman
200 tests på Goethe verlag - sätt in rätt ord av de angivna i rätt mening.
Glosboken.se - Kräver inlogg
Libers glosmaskin på Liber.
Selingua på Marianne Wartoft ab - glosträning

Spela

Roligt glosförhör på Glosor.eu - Kräver inlogg men fria exempel
SPRK. English - Decorate! på UR.se - Hjälp Roger att möblera sitt rum och öva på olika möbler, former och färger.
Go Yoyo go på UR.se - Öva på bland annat mat

Länksamlingar

English-Guide - Sammanställning av hundratals övningar i engelska, tematiskt ordnade.

Undervisa/för pedagoger

Språkresurser för engelskämnet på Språklänkportalen.se - Stor länksamling för undervisande engelsklärare.


På biblioteket

samtliga böcker i listan står på den engelska hyllan.
* = finns även på svenska på biblioteket

Skönlitterära böcker
Lite text
Dyer, Sarah Mrs Muffly's Monster
Laird, Roz Jungle School
Mayfield, Sue I can, You can, Toucan!
Rickards, Lynne I win!
Stories of Giants
Stories of Princes & Princesses
Stories of Robots

Medeltext
Barlow, Steve Vampire Hunter
Barlow, Steve Werewolf Hunter
Barlow, Steve Zombie Hunter
Beardsley, Martyn Smuggler!
Bloor, Thomas The Dragon and the Warlord
Bradman, Tony The Mummy Family Find Fame
Breslin, Theresa Alligator
Chancellor, Deborah Code Breakers
Crossley-Holland, Kevin Storm
Dahl, Roald Fantastic Mr Fox *
Dahl, Roald The Magic Finger *
Durant, Alan Doing the Double
Gatward, David The Cave *
Horowitz, Anthony Killer Camera
Horowitz, Anthony The Night Bus
Horowitz, Anthony Twist Cottage
Hyde, Lily Jack and the Dragon's Tooth
McCall Smith, Alexander Akimbo and the elephants *
McCall Smith, Alexander Akimbo and the lions *
McKenzie, Sophie The fix *
Morgan, Michaela Shark!
Morpurgo, Michael Snakes and Ladders
Roy, Ron The Missing Mummy
Roy, Ron The Quicksand Question
Roy, Ron The Runaway Racehorse
Roy, Ron The Talking T.Rex
Simon, Francesca Horrid Henry and the Bogey Babysitter
Simon, Francesca Horrid Henry's Underpants
Stone, Rex Attack of the Lizard King
Widmark, Martin The Café Mystery *
Widmark, Martin The Circus Mystery *
Widmark, Martin The Diamond Mystery *
Widmark, Martin The Hotel Mystery *
Widmark, Martin The Mummy Mystery *
The Walker Book of Animal Tales

Mycket text
Flanagan, John The Ruins of Gorlan (del 1) *
Gaiman, Neil Coraline *
Kinney, Jeff Greg Heffley's journal (del 1) *
Kinney, Jeff Rodrick rules (del 2) *
Kinney, Jeff Dog Days (del 4) *
Kinney, Jeff Cabin Fever (del 6) *
Kinney, Jeff Hard Luck (del 8) *
Kinney, Jeff The Long Haul (del 9) *
Lewis, C. S. The Magician's Nephew (del 1) *
Lindgren, Astrid The Brothers Lionheart *
Lowry, Lois Gathering Blue
Lowry, Lois Messenger
McKenzie, Sophie Girl, Missing
Meyer, Stephenie Twilight (del 1) *
Meyer, Stephenie Breaking dawn (del 4) *
Paulsen, Gary Hatchet (del 1) *
Paulsen, Gary River
Riordan, Rick The Lightning Thief (del 1) *
Rowling, J.K. Harry Potter and the Philopher's Stone (del 1) *
Rowling, J.K. Harry Potter and the Chamber of Secrets (del 2) *
Rowling, J.K. Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (del 3) *
Rowling, J.K. Harry Potter and the Goblet of Fire (del 4) *
Russell, Rachel Renée Tales from a NOT-SO-Happy Heartbreaker (del 6)
Webster, Jean Daddy-Long-Legs
Wilson, Jacqueline Hetty Feather (del 1)

Faktaböcker
uFe - Min första engelska ordbok - 1000 ord och 1000 bilder ger engelskan en bra start
uFe(x) - Norstedts första engelska ordbok - engelsk-svensk/svensk-engelsk - 33.000 ord och fraser
Fe(x) - Norstedts lilla engelska ordbok - engelsk-svensk/svensk-engelsk - 70.000 ord och fraser 5: uppl.
uPrcd - Claybourne, Anna Titanic *