biblioteket.jpgÖjaby skolbibliotek


Öjaby skola är en F-6 skola, som ingår i den västra resultatenheten i Växjö. Skolan har läsåret 16/17 289 elever fördelade på tolv klasser (tvåparallelligt) samt två förskoleklasser. Öjabys skolbibliotek är bemannat samtliga skoldagar av en fackutbildad skolbibliotekarie som är anställd på heltid av skolan.

På biblioteket finns det strax över 6500 medier där merparten består av tryckta böcker, men även ett ringa bestånd av andra medier så som tidskrifter, ljudböcker och musik-CD. Samtliga medier ligger inlagda i kommunens gemensamma datoriserade katalogsystem Book-it.


Skolbibliotekets handlingsplan för verksamheten

Gällande handlingsplan är från höstterminen 2013 till vårterminen 2016.
Handlingsplanen innehåller både mål för verksamheten samt en arbetsplan.
Planen är i pdf-format och senast reviderad i januari 2014.
Utvärdering av läsåret 15/16 i pdf-format.

Schema 2016/17

Schema över den fasta biblioteksverksamheten. Observera att det kan skilja sig från vecka till vecka. Ungefär hälften av den inlagda tiden är bibliotekarien i klassrummet istället för i biblioteket. Schemat visar bibliotekariens tid och inte bibliotekets.

Bibliotekskatalogen

Här kan du se över dina lån och låna om och söka i katalogen för att se om boken finns inne på hyllan. För att se rätt bestånd krävs det att du väljer Öjaby bibliotek i svarta rutan under sökfältet.

Låneregler

Varje nytt läsår får föräldrar till F-klassen ett informationsbrev om skolbiblioteket och dess låneregler. Detta informationsbrev ges även till nya elever som börjar på Öjaby skola.
Informationsbrevet är i pdf-format och senast reviderad i september 2014.Instagram

Följ Öjaby skolbibliotek och alla Växjös skolbibliotek


Bokklubben

Ungefär en gång i månaden träffas Bokklubben för att prata böcker efter skoltid. På bloggen finns information om nästa träff och boktips. Klubben är helt gratis och frivillig så man kan både börja och sluta när man vill, enda kraven är att du går på mellanstadiet och gillar att läsa!

Sandras läslogg

Nyfiken på vad en skolbibliotekarie egentligen läser? Här skriver jag om i princip alla böcker jag läser, mest barnlitteratur men en och annan vuxenbok hinns även med.

Twitter

Min omvärldsbevakning som rör skolbibliotek.


Skolbibliotek i Växjö

Den gemensamma bloggen för skolbiblioteken i Växjö med material som berör skolbiblioteksutveckling och vad vi gör ute på skolorna.

Delicious

Länksamling